Pracownia Modelowania i Analizy Danych

Pracownia jest częścią Głównego Instytutu Górnictwa w strukturze Zakładu Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT.

Specjalizujemy się w:

 • tworzeniu systemów informatycznych,
 • uczeniu maszynowym i analizie danych,
 • modelowaniu środowiskowym i obiektów przemysłowych,
 • technologiach materiałowych i odpadowych.

Posiadamy wiedzę z zakresu metodyk i technik zarządczych.

Nasze doświadczenie w zastosowaniach nowoczesnych technologii w pracach badawczo-rozwojowych zapewnia wsparcie merytoryczne i technologiczne w tej dziedzinie. Wszystkie realizowane do tej pory prace komercyjne oraz projekty B+R zakończone zostały sukcesem. Kompetencje merytoryczne naszego zespołu potwierdzają liczne certyfikaty, doświadczenie oraz rekomendacje partnerów.

Tworzymy innowacyjne rozwiązania mając na uwadze najwyższą jakość i potrzeby klienta. Działamy w sposób elastyczny w zmieniającym się otoczeniu.

0
członków zespołu
0
lat w biznesie
0
+
projektów

PATENTY

Patenty

 • Mieszanina do likwidacji pożarów hałd odpadów powęglowych PL213905
 • Mieszanina do likwidacji pożarów hałd odpadów powęglowych PL213908
 • Mieszanina do likwidacji pożarów hałd odpadów powęglowych PL213909
 • Mieszanina do poprawy rekonsolidacji gruzowiska zawałowego w trakcie wybierania pokładu węgla na warstwy systemem zawałowym w kopalniach głębokich PL214483

Zgłoszenia patentowe

 • Sposób przetwarzania popiołów lotnych z energetycznego wykorzystania paliw do produktu o kontrolowanej zawartości wolnego tlenku wapnia
 • Układ do przetwarzania popiołów lotnych z energetycznego wykorzystania paliw kopalnych
 • Sposób wytwarzania mieszaniny do doszczelniania zrobów i wyrobisk górniczych z wykorzystaniem lotnych ubocznych produktów spalania z energetycznego wykorzystania paliw kopalnych
 • Sposób torkretowania ścian wyrobisk podziemnych z wykorzystaniem mieszaniny na bazie popiołów lotnych z energetycznego wykorzystania paliw kopalnych
 • Mieszanina do poprawy rekonsolidacji gruzowiska zawałowego
 • Sposób otrzymywania spoiwa na bazie popiołów lotnych z energetycznego wykorzystania paliw do poprawy wytrzymałości konstrukcji kaszt w górnictwie podziemnym

ZASOBY

Oprogramowanie

 • Ansys Workbench 14.0 (Ansys-Fluent, Ansys-CFX)
 • HYDRUS 1D (PUBLIC DOMAIN)
 • PHREEQC (PUBLIC DOMAIN)
 • MATHEMATICA

Aparatura

 • Piec wysokotemperaturowy do 1200°C
 • Granulator rotacyjny do granulowania substancji mineralnej
 • Piec oporowy do temperatury 500°C z przeznaczeniem m.in. do badania materiałów antypirogennych
 • Młot Schmidta do badania wytrzymałości elementów z betonu i skał (metoda sklerometryczna)
 • Analizator Gazów MADUR GA – 40 T plus

SUKCESY I CERTYFIKATY

Wdrożenia

 • Wdrożenie dla jednego z klientów przemysłowych kilku systemów bazodanowych wspierających zarządzanie efektywnością produkcji
 • Umowa licencyjna z firmą MB EKO S.A. na korzystanie z patentów o nr 213905, 213908 i 213909

Opracowane innowacyjne produkty

 • „IR analizator emisji CO2 z hałd górniczych” opracowany w ramach projektu: „System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych”.

  Otrzymał nagrody:

  • Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii MEDINNOVA 2011, Casablanca, Maroko, 3.12.2011;
  • Srebrny Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, Bruksela, 20.11.2010;
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 7.03.2011.
 • Trzy receptury „Mieszanin do likwidacji pożarów hałd odpadów powęglowych”
 • Receptura „Mieszaniny do poprawy rekonsolidacji gruzowiska zawałowego w trakcie wybierania pokładu węgla na warstwy systemem zawałowym w kopalniach głębokich”

Wyróżnienia

 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pn. „IR analizator emisji CO2 z hałd górniczych”, Warszawa, 03.2012.
 • Złoty Medal za „IR analizator emisji CO2 z hałd górniczych” na Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii MEDINNOVA 2011, Casablanca, Maroko, 30.11 – 3.12.2011.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pn. „Przyrząd do mierzenia emisji dwutlenku węgla z hałd kopalnianych”, Warszawa, 7.03.2011.
 • Srebrny Medal za „Instrument for measuring carbon dioxide emission from mine waste dumps” na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, Bruksela, 20.11.2010.

Certyfikaty

 • Certyfikaty potwierdzające umiejętności w tworzeniu oprogramowania w języku C++ oraz budowie aplikacji internetowych
 • Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Data Access
 • Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Service Communication Applications
 • Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Windows Applications
 • Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Web Applications
 • Microsoft Certified Professional Developer: Windows Developer 4
 • Microsoft Certified Solutions Associate SQL Server 2012
 • Certyfikat COURSES 6368 Programing with the Microsoft.NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2008
 • Certyfikat COURSES 6367 Introduction to Object Oriented Programming using Microsoft Visual Studio 2008
 • PRINCE2 Practitioner

Szkolenia

 • Szkolenie z obsługi aplikacji ArcGIS Desktop II stopnia
 • Szkolenie z Quantum GIS
 • Szkolenie z zakresu technologii JBoss Enterprise Portal Platform
 • Szkolenie programowanie obiektowe w języku programowania JAVA
 • Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG – SIMS

NASZA OFERTA

Tworzenie systemów informatycznych

Budowa systemów informatycznych wykorzystywanych w przemyśle. Tworzenie rozwiązań odpowiadających głównie za: zbieranie oraz archiwizację danych w bazie, zarządzanie procesem produkcji oraz raportowanie.

Uczenie maszynowe i analiza danych

Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do optymalizacji procesów technologicznych. Budowa modeli predykcyjnych na potrzeby przemysłu i inżynierii środowiska z wykorzystaniem oprogramowania MATHEMATICA i STATISTICA.

Modelowanie obiektów przemysłowych

Analiza numeryczna stanów awaryjnych w procesie przewietrzania obiektów przemysłowych. Prognozowanie zagrożeń gazowych i termicznych na obiektach przemysłowych. Analiza numeryczna wybranych problemów procesowych na etapie projektowania.

Technologie materiałowe i odpadowe

Opracowywanie technologii przetwarzania materiałów w tym również odpadów przemysłowych do produktów użytecznych. Opracowywanie technologii neutralizacji odpadów w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko.

OPINIE O NAS

Masz pytania?

Zadzwoń teraz!

Pn-Pt od 8:00 do 15:00

 +48 32 259 2173